Konsumentinformation till följd av återkallningen av frysta grönsaker

Frukt och grönsaker är nyttiga. En balanserad, daglig kosthållning innehåller alltid en större del av frukt och grönsaker. Eftersom hälsa och livsmedelssäkerhet är en absolut topprioritering har man tagit beslutet att återkalla en serie frysta grönsaker.

Man vidtar denna åtgärd på grund av potentiell förekomst av listeriabakterier i dessa produkter. Det handlar om en specifik typ av listeria som kan utgöra en hälsorisk i de fall där de frysta grönsakerna inte tillagas på rätt sätt innan de konsumeras. Om de frysta grönsakerna tillagas under minst 2 minuter på en temperatur av 70 °C så föreligger det ingen hälsorisk..

Detta återkallningsinitiativ utförs inte på grund av att dessa produkter faktiskt är smittad: det är ett åtagande som baseras på viljan att vidta största möjliga försiktighetsåtgärder.

1Vilka frysta grönsaker har återkallats?
Återkallningen gäller frysta grönsaker som kommer från en specifik anläggning i Ungern. De produkter som berörs är fryst majs, frysta ärtor, bönor, fryst spenat och ängssyra. Dessa frysta produkter har producerats mellan den 13 augusti 2016 och 20 juni 2018 och kan därför potentiellt vara smittade.  Kontakta den återförsäljare där du köpte produkten för att få reda på om den har återkallats.
2Varför återkallas dessa produkter?
Dessa produkter kan potentiellt vara smittade av listeria. Återkallningen innebär inte att samtliga produkter är smittade utan att det är en försiktighetsåtgärd.
3Vad kan jag göra för att minimera riskerna med listeriabakterierna?
Om du följer tillagningsanvisningarna på förpackningen och tillagar de frysta grönsakerna under minst 2 minuter på en temperatur av minst 70 °C så föreligger det noll risk att drabbas av en listeriainfektion.
4Vad är listeria?
Listeria är en i naturen allmänt förekommande bakterie. Listeriafamiljen innehåller 10 kända underarter. Den typ av listeria som är sjukdomsalstrande (patogen) hos människor är Listeria monocytogenes (L. monocytogenes). Det är normalt den förorsakande agenten i den relativt ovanliga bakteriesjukdomen listerios, en infektion som orsakas av att man äter mat som har smittats av bakterien.
5Vilken typ av listeria handlar det om?
Listeriatypen är Listeria monocytogenes som skulle kunna utgöra olika grader av hälsorisker om produkten inte tillagas vid 70 °C under minst 2 minuter.
6Vad är listerios?
Listerios är en ovanliga men allvarlig livsmedelsburen sjukdom som orsakas av bakterien Listeria monocytogenes.
7Vilka är symptomen och hälsoriskerna?
Symptomen varierar från milda, influensaliknande symptom – som illamående, feber, muskelvärk, kräkningar och diarré – till mer livshotande komplikationer. Personer som är mer mottagliga för listeriainfektioner är äldre personer, gravida kvinnor, nyfödda bebisar och personer med nedsatt immunförsvar.
8Hur stor är risken att jag har ätit frysta grönsaker som smittats av bakterien?
Återkallningen av dessa produkter innebär inte att de faktiskt är smittade utan det är snarare en försiktighetsåtgärd eftersom livsmedelssäkerhet är extremt viktig.
9Jag har ätit frysta grönsaker och nu mår jag inte bra. Vad bör jag göra?
Om du inte mår bra så rekommenderar vi att du uppsöker en läkare.
10Till vem ska jag lämna tillbaka produkten?
Till återförsäljaren. Varje enskild återförsäljare har sin egen procedur för återkallning och därför måste du kontakta den återförsäljare där du köpte produkten. Vi för ett nära samarbete med alla återförsäljare för att se till att de återkallade produkterna kan lämnas in.