Kim jesteśmy?
Naszą politykę prywatności można znaleźć na stronie: https://www.greenyard.group/privacy-statement.html

W treści polityki prywatności wyjaśniono, w jaki sposób firma Greenyard NV z siedzibą pod adresem Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver, Belgia, BTW BE 0402.777.157 (dalej „Greenyard”) postępuje z danymi osobowymi użytkowników. Chcemy mieć pewność, że użytkownicy rozumieją nasze zasady i praktyki związane z ochroną danych. Dlatego zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Adres naszej witryny to: https://www.frozenvegetables.net.

Zastrzeżenie

Uzyskując dostęp do witryny i korzystając z niej, użytkownik wyraźnie akceptuje opisane poniżej warunki.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa do treści i architektury witryny, w tym między innymi do marek, logo, zdjęć, rysunków, danych, nazw produktów lub firm, tekstów, dokumentów, obrazów itp. stanowią własność firmy Greenyard lub upoważnionych stron trzecich oraz są zastrzeżone i chronione przez prawo krajowe i międzynarodowe, które obowiązuje każdą osobę odwiedzającą witrynę.

Powielanie, wypożyczanie, użyczanie lub publiczne wykorzystanie w dowolnej formie treści witryny bez pisemnej zgody firmy Greenyard lub innej upoważnionej strony jest surowo zabronione.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część treści publikowanych w witrynie nie może być powielana, przechowywana w bazie danych lub systemie wyszukiwania, rozpowszechniana, ujawniana stronom trzecim ani publikowana w jakiejkolwiek postaci lub w jakikolwiek sposób, w tym elektronicznie, mechanicznie, w formie druku, wydruków zdjęć, poprzez nagrywanie ani w żaden inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji.

Pliki cookie

Jeśli użytkownik posiada konto i zaloguje się do witryny, ustanowiony zostanie tymczasowy plik cookie, którego zadaniem jest ustalenie, czy przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookie. Plik ten nie zawiera danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Po zalogowaniu się użytkownika utworzone zostanie również kilka plików cookie, których zadaniem jest zapisanie danych logowania i ustawień wyświetlania ekranu. Pliki cookie logowania są przechowywane przez dwa dni, a pliki cookie opcji wyświetlania będą dostępne przez rok.
Po wybraniu opcji „Zapamiętaj mnie” pliki cookie logowania użytkownika będą przechowywane przez dwa tygodnie. Jeżeli użytkownik wyloguje się ze swojego konta, pliki cookie logowania zostaną usunięte.

Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje publikowane w niniejszej witrynie mają charakter ogólny. Nie są one dostosowane do osobistych lub szczególnych okoliczności i dlatego nie mogą być postrzegane jako porada osobista, zawodowa lub prawna.

W firmie Greenyard dokładamy wszelkich starań, aby dostarczane przez nas informacje były kompletne, poprawne, precyzyjne i aktualne. Mimo to informacje mogą zawierać nieścisłości. Jeśli podane przez nas informacje zawierają błędy lub jeśli pewne informacje nie są dostępne w witrynie lub za jej pośrednictwem, firma Greenyard dołoży wszelkich starań, aby temu jak najszybciej zaradzić.

Firma Greenyard nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub następcze szkody wynikające z wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej witrynie.

Firma Greenyard nie może w żadnym wypadku zostać pociągnięta do odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji pochodzących z niniejszej witryny, zasobów własnych lub witryn stron trzecich bądź też odwołań do zasobów zewnętrznych, jak również za skutki braku takich informacji.

W razie zauważenia jakichkolwiek nieścisłości w informacjach dostarczonych za pośrednictwem witryny należy skontaktować się z jej administratorem.

Treść witryny (w tym hiperłącza) może zostać w dowolnym momencie zmodyfikowana, zmieniona lub uzupełniona bez wcześniejszego powiadomienia lub uprzedzenia. Firma Greenyard nie oferuje żadnych gwarancji niczym niezakłóconego działania witryny oraz nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie funkcjonalności lub tymczasową niedostępność witryny ani za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, które mogą wystąpić w związku z uzyskaniem dostępu do witryny lub korzystaniem z niej.

W żadnym wypadku firma Greenyard nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wobec osób w sposób bezpośredni, pośredni, specyficzny lub inny za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z tej lub innej witryny, w szczególności z powodu hiperłączy lub połączeń, w tym za jakiekolwiek straty, zakłócenia w pracy, pogorszenie jakości programów lub danych w skomputeryzowanym systemie, sprzęcie, oprogramowaniu itp. użytkownika.

Niniejsza witryna może zawierać hiperłącza lub pośrednio odsyłać do witryn lub stron podmiotów zewnętrznych. Wyświetlanie odsyłaczy do wspomnianych witryn lub stron w żaden sposób nie implikuje akceptacji publikowanych za ich pośrednictwem treści.

Firma Greenyard niniejszym wyraźnie oświadcza, że nie ma kontroli nad treścią ani innymi właściwościami wspomnianych witryn i zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za tę treść lub te właściwości, jak również za wszelkie straty i szkody wynikającego z korzystania z takich witryn.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie nie tylko do nas, ale także do każdego innego podmiotu należącego do grupy Greenyard, w tym do personelu naszego i podmiotu grupy Greenyard.

Jeżeli którekolwiek z powyższych ograniczeń odpowiedzialności jest nieważne lub niewykonalne w danej jurysdykcji, wówczas (i) w takiej jurysdykcji zostanie ono utrzymane na maksymalnym dozwolonym przez prawo poziomie zgodnie z pierwotną intencją, a pozostałe warunki pozostaną w mocy; (ii) w każdej innej jurysdykcji wszystkie warunki pozostaną w mocy.

Obowiązujące prawo i właściwość sądów.

Niniejsza strona internetowa podlega prawu belgijskiemu. Wszelkie spory podlegają wyłącznej kompetencji sądów dystryktu Mechelen w prowincji Antwerpia.

Informacje kontaktowe

info@www.frozenvegetables.net