Kik vagyunk?
Adatvédelmi nyilatkozatunk az alábbi hivatkozáson érhető el: https://www.greenyard.group/privacy-statement.html

Az adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok Greenyard NV (bejegyzett székhely: Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver, Belgium, BTW BE 0402.777.157 – a továbbiakban: vállalatunk) általi kezelésének módját írja le. Mindenképpen szeretnénk meggyőződni róla, hogy tisztában van az adatvédelemmel kapcsolatos irányelveinkkel és gyakorlatainkkal. Emiatt arra kérjük, hogy gondosan olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot.

Weboldalunk címe: https://www.frozenvegetables.net.

Jogi nyilatkozat

A weboldal látogatásával és használatával Ön beleegyezik és elfogadja az alább megfogalmazott felhasználási feltételeket.

Szellemi tulajdonjogok

Az oldal tartalmára és felépítésére vonatkozó összes jog – ideértve, de nem kizárólagosan a márkaneveket, logókat, képeket, rajzokat, adatokat, termék- és vállalatneveket, szövegeket, dokumentumokat, képeket stb. – a Greenyard vagy meghatalmazott harmadik felek tulajdonában áll, azokat a nemzeti és nemzetközi törvények és jogszabályok tartják számon és védik, melyeket az oldal összes látogatója köteles betartani.

A weboldal tartalmának másolása, kölcsönvétele vagy bármilyen formájú nyilvános felhasználása szigorúan tilos a Greenyard vagy más hivatalos fél általi írásos engedély nélkül.

Minden jog fenntartva. Az oldalon közzétett információk a szerkesztők általi írásos engedély nélkül még részben sem másolhatók, tárolhatók adatbázisban vagy adatlehívó rendszerben, nem terjeszthetők, adhatók ki harmadik félnek, illetve nem tehetők közzé, semmilyen formában vagy módszerrel, sem elektronikusan, mechanikusan, sem nyomtatott, képes, rögzített vagy más formában.

Sütik

Amennyiben fiókkal rendelkezik és bejelentkezik az oldalra, ideiglenesen sütit állítunk be, hogy meghatározzuk, hogy böngészője engedélyezi-e a sütiket. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatokat, és a böngésző bezárása után törlődik.

Bejelentkezéskor szintén több sütit állítunk be, hogy elmentsük bejelentkezési adatait és képernyőmegjelenési beállításait. A bejelentkezési sütik két napig maradnak érvényben, a képernyőbeállítási sütik pedig egy évig.
Amennyiben bejelöli az „Emlékezzen rám” funkciót, a bejelentkezés állapota két hétig fennmarad. Amennyiben kijelentkezik a fiókból, a bejelentkezési sütik törlődnek.

Felelősség kizárása

A weboldalon található információk általános jellegűek. Az információk nem személyre vagy konkrét körülményekre szabottak, így nem vehetők személyes, szakmai vagy jogi tanácsnak.

A Greenyard nagy erőkkel törekszik arra, hogy a nyújtott információk hiánytalanok, helyesek, pontosak és naprakészek legyenek. Az erőfeszítések ellenére a megadott információk között lehetnek pontatlanságok. Amennyiben a megadott információk között hibák fordulnak elő, vagy amennyiben bizonyos információknak nem szabadna elérhetőnek lenniük az oldalon, a Greenyard köteles mindent megtenni a helyzet mielőbbi megoldása érdekében.

A Greenyard semmilyen esetben nem vonható felelősségre az oldalon lévő információk felhasználásából eredő közvetett vagy következményes károkért.

A Greenyard semmilyen esetben nem vonható felelősségre a weboldalon lévő, saját forrásokból eredő vagy harmadik fél weboldalairól, ill. hivatkozott forrásokból származó információk felhasználásáért, vagy a szóban forgó információk hiányáért.

Amennyiben pontatlanságot szeretne bejelenteni az oldalon közzétett információkra vonatkozóan, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az oldal rendszergazdájával.

Az oldal tartalma (ideértve a hiperhivatkozásokat is) bármikor, előzetes értesítés vagy bejelentés nélkül változhat, módosulhat vagy kiegészülhet. A Greenyard nem garantálja a weboldal zökkenőmentes működését, és semmilyen formában nem vonható felelősségre a weboldal gyenge működéséért vagy ideiglenes elérhetetlenségéért, illetve bármilyen típusú, olyan közvetlen vagy közvetett kárért, amely a weboldal hozzáféréséből vagy felhasználásából adódik.

A Greenyard semmilyen esetben nem vonható felelősségre egy személy vagy szervezet tekintetében, közvetlen, közvetett, konkrét vagy más módon olyan kárért, amely a weboldal vagy más weboldal használatából ered, különösképpen a hiperhivatkozásokból vagy oldalkapcsolásokból származó károkra, ideértve de nem kizárólagosan a felhasználót érintő munkakiesést, munkaszünetet, csökkent hatékonyságot a programokban vagy helytelen adatokat a számítógépes rendszerben, hardverben, szoftverben stb.

A weboldal hiperhivatkozásokat tartalmazhat, illetve közvetett módon harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra vagy oldalakra mutathat. Az említett weboldalakra vagy oldalakra mutató hivatkozások jelenléte semmilyen módon nem jelenti az azok tartalmával történő egyetértést.

A Greenyard ezúton kijelenti, hogy nincs befolyása az említett weboldalak tartalmára vagy más jellegzetességére, és ezúton kizárja felelősségét azok tartalmára, ill. jellegzetességére vonatkozóan, illetve az azok használatából eredő bármilyen típusú veszteségre vagy kárra vonatkozóan.

A fenti felelősségek kizárása nem csak vállalatunkra, de a Greenyard cégcsoporton belül működő többi entitásra is vonatkozik, továbbá vállalatunk és a többi entitás munkatársaira.

Amennyiben a fenti felelősségek kizárása bármely esetben jogtalan vagy alkalmazhatatlan egy joghatóságban, akkor (i) az adott joghatóságban újra kell fogalmazni azt úgy, hogy az a törvény által megengedett maximum joghatással bírjon annak érdekében, hogy a lehető leginkább elérje szándékát, a többi feltételnek pedig továbbra is teljes mértékben hatályosnak kell maradnia, és (ii) minden más joghatóságban az összes feltételnek teljes mértékben hatályosnak kell maradnia.

Vonatkozó törvény és illetékes bíróságok.

A weboldalra a belga törvények vonatkoznak. Minden jogvita az antwerpi bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik (Mechelen kerület).

Elérhetőségi adatai

info@www.frozenvegetables.net