Hvem er vi?
Vores databeskyttelseserklæring fremgår af: https://www.greenyard.group/privacy-statement.html

Denne databeskyttelseserklæring redegør for, hvorledes Greenyard NV med hovedsæde på adressen Strijbroek 10, B-2860 Sint-Katelijne-Waver i Belgien, selskabsnummer BE 0402.777.157 (i det følgende “Greenyard” og “vi”) behandler dine personlige oplysninger. Vi vil gerne have, at du forstår vores politikker og fremgangsmåder for databeskyttelse. Du opfordres derfor til at læse denne databeskyttelseserklæring omhyggeligt.

Vores internetadresse er: https://www.frozenvegetables.net.

Ansvarsfraskrivelse

Ved at gå ind på og benytte internetstedet accepterer du udtrykkeligt nedenstående vilkår.

Ophavsret

Alle rettigheder til indholdet på og arkitekturen af dette internetsted, herunder varemærker, logoer, fotografier, tegninger, data, produktnavne, virksomhedsnavne, tekster, dokumenter, billeder m.v., tilhører Greenyard eller en tredjepart og er beskyttede under national og international lovgivning, som alle besøgende på internetstedet er omfattede af.

Enhver form for kopiering, leje, udlån eller anden offentlig brug af indholdet af dette internetsted er forbudt uden udtrykkelig tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet på dette internetsted må ikke kopieres hverken helt eller delvis, lagres i en database eller et søgesystem, udbredes, afsløres over for tredjepart eller offentliggøres uanset form eller middel, elektronisk, mekanisk, ved udskrivning, plotning, indspilning eller på anden vis uden udtrykkelig tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

Cookies

Hvis du har en konto og logger ind på dette internetsted, anbringer vi en midlertidig cookie for at finde ud af, om din browser accepterer cookies. Denne cookie rummer ingen personlige oplysninger og slettes, så snart du lukker din browser.

Når du logger ind, anbringer vi et antal cookies indeholdende dine brugeroplysninger samt dine indstillinger for visning af internetstedet. Cookien indeholdende dine brugeroplysninger slettes efter to døgn, mens og cookien indeholdende indstillingerne for visning af internetstedet slettes efter et år.
Hvis du vælger “Husk mig[Joey Stee1] “, gemmes dine brugeroplysninger i to uger. Så snart du logger ud af din konto, slettes cookien indeholdende dine brugeroplysninger.

Ansvarsbegrænsning

Oplysningerne på dette internetsted er af generel art. Disse oplysninger er ikke tilpassede til personlige eller konkrete situationer og rummer således ingen personlig, professionel eller juridisk rådgivning.

Greenyard bestræber sig på at sikre, at de præsenterede oplysninger er fyldestgørende, retvisende, nøjagtige og aktuelle.Uanset disse bestræbelser kan der forekomme fejl i de præsenterede oplysninger. Såfremt oplysningerne påviseligt indeholder fejl, eller bestemte oplysninger ikke er tilgængelige på eller via internetstedet, vil Greenyard bestræbe sig på at afhjælpe problemet hurtigst muligt.

Greenyard påtager sig intet ansvar for indirekte tab eller følgetab forårsagede af anvendelse af oplysninger på dette internetsted.

Greenyard påtager sig intet ansvar for følger af anvendelse af oplysninger på dette internetsted direkte eller via internetsteder tilhørende tredjepart eller følger af manglende oplysninger.

Såfremt du bliver opmærksom på fejl i de på internetstedet gengivne oplysninger, bedes du henvende til administratoren af internetstedet.

Indholdet af internetstedet (herunder hyperlinks) kan til hver en tid ændres eller udbygges uden varsel. Greenyard yder ingen garanti for, at internetstedet altid er tilgængeligt og fungerer korrekt, og påtager sig heller intet ansvar  for nogen som helst direkte eller indirekte tab forårsagede af anvendelse af internetstedet.

Greenyard påtager sig intet ansvar over for fysiske eller juridiske personer hverken direkte, indirekte, konkret eller på anden vis for tab forårsagede af anvendelse af dette eller andre internetsteder, især med hensyn til hyperlinks eller opkoblinger, herunder tab, arbejdsafbrydelse, forringelse af programmer eller data i computersystemer, hardware eller software m.v. tilhørende brugeren.

Internetstedet kan indeholde hyperlinks eller henvise indirekte til internetsteder eller sider tilhørende tredjepart. Gengivelse af links til sådanne internetsteder eller sider indebærer ingen stiltiende anerkendelse af disses indhold.

Greenyard erklærer herved udtrykkeligt ikke at have nogen indflydelse på indholdet på eller arkitekturen af sådanne internetsteder og afviser ethvert ansvar for disse samt andre former for tab eller skade forårsagede af anvendelse af disse.

Ovennævnte ansvarsbegrænsning er gældende ikke blot for os men for samtlige virksomheder i Greenyard-koncernen samt vores og disses medarbejdere.

Såfremt en bestemmelse i ovenstående ansvarsbegrænsning viser sig at være ugyldig eller uigennemførlig under noget lands lovgivning, skal denne bestemmelse fortolkes videst muligt under pågældende lovgivning henset til dens formål, mens de øvrige bestemmelser skal være gældende uden indskrænkning, og under alle andre lovgivninger skal disse bestemmelser være gældende uden indskrænkning.

Lovvalg og værneting.

Dette internetsted er underkastet belgisk ret. Tvister skal indbringes for en domstol i Mechelen/Malines i provinsen Antwerpen.

Sådan kan vi kontaktes:

info@www.frozenvegetables.net

Remember meas it is usually rendered in Danish.