Information til forbrugere om tilbagekaldelse af frosne grøntsager

Frugt og grønt er sundt. Til en balanceret kost hører frugt og grønt. Fordi vi prioriterer sundhed og fødevaresikkerhed højt, har vi besluttet at tilbagekalde en række frosne grøntsager.

Dette tiltag er vedtaget som følge af en mulig Listeria-infektion af disse varer. Det drejer sig om en bestemt Listeria-art, der indebærer en sundhedsrisiko, hvis ikke de frosne grøntsager bliver tilberedt korrekt før servering. Risikoen er forsvindende, blot de frosne grøntsager bliver kogt i mindst 2 minutter ved 70 °C.

Tilbagekaldelsen af pågældende varer betyder ikke nødvendigvis, at de er inficerede, men vi ønsker ikke at løbe nogen risiko.

1Hvilke frosne grøntsager er blevet tilbagekaldt?
Tilbagekaldelsen vedfører frosne grøntsager pakkede på en bestemt fabrik i Ungarn. De omfattede varer er frosne majs, ærter, bønner, spinat og havesyre. Frostvarer fremstillede i perioden 13.-20. juni 2018 kan være inficerede.  Hvis du vil være sikker på, om en given vare er omfattet af tilbagekaldelsen, bedes du henvende dig i den butik, hvor varen er købt.
2Hvorfor tilbagekalder I disse produkter?
Disse varer kan være inficerede med Listeria. Tilbagekaldelsen af pågældende varer betyder ikke nødvendigvis, at de er inficerede, men vi ønsker ikke at løbe nogen risiko.
3Hvad kan jeg selv gøre for at minimere eller helt fjerne risikoen for Listeria-infektion?
Såfremt du følger opskriften på emballagen og varmer de frosne grøntsager i mindst 2 minutter ved mindst 70 °C , er risikoen for Listeria-infektion forsvindende.
4Hvad er Listeria?
Listeria forekommer i naturen og er en bakterieslægt med ti kendte arter. Den for mennesker vigtigste sygdomsfremkaldende organisme i slægten Listeria er Listeria monocytogenes (L. monocytogenes). Den forårsager den forholdsvis sjældne fødevareinfektion listeriose.
5Hvilken Listeria-varietet er der konkret tale om?
Såfremt en vare ikke varmes i mindst 2 minutter ved mindst 70 °C, indebærer den en vis risiko for infektion med Listeria monocytogenes.
6Hvad er listeriose?
Listeriose er en sjælden men alvorlig fødevareinfektion, der forårsages af bakterien Listeria monocytogenes.
7Hvordan ser symptomerne ud, og hvilke helbredsrisici medfører en eventuel infektion?
Symptomerne varierer lige fra lette influenzalignende symptomer som utilpashed, feber, muskelsmerter, opkastning og diaré til sværere, livstruende komplikationer. Nogle mennesker løber en øget risiko ved Listeria-infektioner, heriblandt ældre, gravide, spædbørn og mennesker med nedsat immunforsvar.
8Hvor stor er risikoen for, at jeg har indtaget inficerede frosne grøntsager?
Tilbagekaldelsen af pågældende varer betyder ikke nødvendigvis, at de er inficerede, men vi ønsker ikke at løbe nogen risiko.
9Jeg har indtaget frosne grøntsager, og jeg føler mig utilpas. Hvad skal jeg foretage mig?
Hvis du oplever utilpashed, bør du søge læge.
10Hvor kan jeg returnere varen?
I den butik, hvor varen blev købt. Hver enkelt dagligvarekæde har sine egne tilbagekaldelsesprocedurer, så henvend dig i den butik, hvor varen blev købt. Vi har en aftale med dagligvarekæderne om, at de skal tage imod de tilbagekaldte varer.